Platba dovolené zaměstnavatelem – FKSP

Pokud to Váš zaměstnavatel umožňuje, zajistíme Vám čerpání příspěvku na dovolenou z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) přímo od Vašeho zaměstnavatele. V rámci FKSP lze objednat kterýkoliv balíček ubytování nebo pobyt dle ceníku. Na Vámi vybraný pobyt vystavíme fakturu Vašemu zaměstnavateli.

Objednávka pobytu musí obsahovat především tyto údaje: jméno a příjmení zaměstnance a rodinných příslušníků, kteří mají být na faktuře uvedeni (mají nárok na čerpání z FKSP), výše příspěvku z FKSP na jednotlivé rodinné příslušníky, fakturační adresu, IČO a DIČ zaměstnavatele a přesně formulované údaje, které zaměstnavatel na faktuře požaduje. Na základě těchto údajů a informací v objednávce zašleme Vašemu zaměstnavateli fakturu pro platbu pobytu.

Co je to FKSP?

FKSP je Fond kulturních a sociálních potřeb, tento fond zřizují ti zaměstnavatelé, kteří jsou organizační složkou státu (například ministerstva), státní příspěvkovou organizací nebo příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávnými celky. Pravidla, podle kterých tito zaměstnavatelé FKSP vytvářejí, a základní rámec pro výdaje z tohoto fondu upravuje vyhláška ministerstva financí č. 114/2002 Sb., v platném znění. O použití peněz z tohoto fondu spolurozhoduje odborová organizace, pokud u zaměstnavatele působí. Soukromí zaměstnavatelé často k obdobným účelům vytvářejí takzvaný sociální fond.

Zaměstnanec nemá na poskytnutí příspěvku z FKSP žádný právní nárok, nemůže si ho tedy vynucovat; nicméně i v případě FKSP by měla platit zásada rovnosti mezi zaměstnanci, tedy že by pro zaměstnance na obdobných pracovních pozicích měla platit stejná pravidla. Zaměstnavatel do FKSP přispívá ročně dvěma procenty z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů.

Fond v podstatě slouží k poskytování příspěvků, které jsou zaměstnanci vnímány jako takzvané benefity. Z velice častých benefitů bývá příspěvek na rekreaci zaměstnance a jeho rodinných příslušníků.

Benefit Plus

Příspěvek na dovolenou můžete u nás čerpat i z programu zaměstnaneckých výhod Benefit Plus. V rámci programu Benefit plus lze objednat ubytování se snídaní dle našeho ceníku nebo pobytové balíčky.

FKSP - Hotel Maxant